خواب نا آرام و خودکشی

خواب نا آرام و دیدن کابوسهای شبانه بین افرادی که تلاش برای خودکشی می کنند شایع است .

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

این بررسی در سوئد انجام شده و 165 بیمار بین 18-65 سال را مورد بررسی قرار داده است .این بیماران یا تحت درمان دارویی و یا روان پزشکی پس از تلاش برای خودکشی بودند . این پزوهش نسان داد که 86% از این افراد خوابهای آشفته داشتند .شایعترین شکایت آنها در شروع به خواب بود (73%) در مرحله بعد افرادی بودند که شکایت آنها باقی ماندن در خواب بود (69%) دیدن کابوسها (66%)زودتر از موعد از خواب بیدار شدن(58%) همراهی کابوسهای شبانه با خودکشی 5برابر دیگر عوامل بود .

 

منبع :http://www.sciencedaily.com/releases/2007/01/070101113027.htm

/ 0 نظر / 31 بازدید