هوش هيجانی ومديريت

 

مدرس دانشگاه بریتیش كلمبیا و دكترای روانشناسی از دانشگاه كالیفرنیا گفت: به هوش هیجانی برای مدیریت صحیح ارتباطات باید توجه كرد.



 

"محسن فاطمی" در پانزدهمین سخنرانی مشترك گروه شركت‌های همكاران سیستم و دانشگاه تهران با عنوان "هوش هیجانی و تقویت كارآیی" با اشاره به مولفه‌های هوش هیجانی و تعریف آن، اهمیت توجه به هوش هیجانی برای مدیریت صحیح ارتباطات فردی و اجتماعی را تشریح كرد.

وی با اشاره بهوجود تفاوت میان هوش هیجانی و "آیكیو" گفت EQو یا EIیعنی همان هوش هیجانی، توسط آموزش و تحصیل تقویت می‌شود اما مهمترین عامل برای وجود IQدر شخص مربوط به عوامل ژنتیكی است.

وی ادامه داد: در هوش هیجانی ارتباط با خود و ارتباط دیگران مطرح می شود

.
منبع :     http://www.asianews.ir/main1.asp?a_id=13841

 

/ 0 نظر / 21 بازدید