والدين مراقب باشند


اعتماد : سرپرست‌ مجتمع‌ قضايي‌ اطفال‌ گفت‌: در فصل‌ تابستان‌ آمار جرايم‌ به‌ خصوص‌ ضرب‌ و شتم‌ و مزاحمت‌هاي‌ خياباني‌ در بين‌ نوجوانان‌ افزايش‌ مي‌يابد كه‌ والدين‌ بايد مراقبت‌ بيشتري‌ از فرزندان‌ خود داشته‌ باشند. ربابه‌ قادري‌ در گفت‌وگو با مهر افزود: با شروع‌ فصل‌ تعطيلي‌ مدارس‌، آمار جرايم‌ اطفال‌ و نوجوانان‌ تا حد بسياري‌ افزايش‌ مي‌يابدو علت‌ عمده‌ اين‌ امر عدم‌ مراقبت‌ والدين‌ از فرزندان‌ و كمبود مراكز تفريحي‌ براي‌ گذران‌ اوقات‌ فراغت‌ است‌. وي‌ با بيان‌ اينكه‌تاكنون‌ اقدام‌ موؤري‌ براي‌ رشد و آگاهي‌ خانواده‌ها در جهت‌ محافظت‌ از فرزندان‌ شان‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌، تصريح‌ كرد:اين‌ امر باعث‌ شده‌درصد بالايي‌ از قشر نوجوان‌ در فصل‌ تابستان‌ گرفتار فريب‌ همسالان‌ بزهكار خودشوند. قادري‌ تصريح‌ كرد: انرژي‌ نهفته‌ در نوجوانان‌ بايد در راه‌ درست‌ تخليه‌ شود، چرا كه‌ اين‌ امر باعث‌ افزايش‌ خود باوري‌ در نوجوان‌ مي‌شود و سطح‌ علمي‌ آنان‌ را تا حد بسياري‌ افزايش‌ مي‌دهد. سرپرست‌ مجتمع‌ قضايي‌ اطفال‌گفت‌: دولت‌ بايد در ارتباط‌ با گذران‌ اوقات‌ فراغت‌ نوجوانان‌ برنامه‌ ريزي‌ منطقي‌ داشته‌ باشد و به‌ نحوي‌ امكانات‌ تفريحي‌ در اختيار نسل‌ جوان‌قرار گيردتا نوجوانان‌ فرصتي‌ براي‌ منحرف‌ شدن‌ وارتكاب‌ به‌ اعمال‌ خلاف‌پيدا نكنند.
منبع :http://www.2rna.com/archives/006820.php

/ 0 نظر / 23 بازدید