هرچه خردسالان زبانهای بیشتری یاد بگیرند بهتر است

هرچه خردسالان زبانهای بیشتری یاد بگیرند بهتر است :

بر عکس تصور پیشین مبنی بر اینکه خردسالان فقط قادرند یک زبان یاد بگیرند و در صورت دو زبانه بودن با یکی از ظانها یا با اغاز به حرف کردن مشکل پیدا می کنند ، دکتر "پاتریک کل " در بررسی که انجام داد به این نتیجه رسید که هنگامی که کودک یک زبان را فرامی گیرد بخشی از مغز وی به آن تعلق می گیرد و هنگامی که زبانی دیگر یاد میگیرد بخش دیگری از مغز وی به آن اختصاص می یابد (مانند اینکه برای هرکدام یک فولدر جداگانه ایجاد کند ) از اینرو خردسالانی که با چند زبان با آنها در خانه صحبت می شود هیچ مشکلی در فراگیری آن و صحبت کردن با آن زبانها پیدا نمی کنند بلکه توانایی انها در یادگیری لغات افزایش پیدا می کند .

منبع : http://www.msnbc.msn.com/id/16455841/

/ 0 نظر / 24 بازدید