سالمندان بهتر از جوانان فکر و نظارت می‌کنند

 

 
ایسکانیوز ـ تحقیقات دانشمندان مرکز تحقیقات روتمن تورنتو نشان دادکه فکر کردن و نظارت بر محیط در سالمندان قویتر از جوانان است. به گزارش سرویس علمی پژوهشی ایسکانیوز، این دانشمندان با انجام mri عملکردی در میانسالان سالم و مقایسه آن با جوانان و سالمندان در حین انجام فعالیت‌های مربوط به حافظه دریافتند، فعالیت بخشی از مغز که با اعمال مربوط به تمرکز ارتباط دارد در میانسالان بین 40 تا 60 سال در حین انجام اینگونه فعالیت‌ها نسبت به جوانان کاهش یافته و فعالیت قسمت آهیانه مغز که با اعمالی مثل فکر کردن یا نظارت بر محیط ارتباط دارد نسبت به جوانان افزایش می‌یابد. نتایج این تحقیق نشان داد، تغییراتی که در دوران میانسالی در مغز رخ می‌دهد، باعث تغییر توانایی‌های مغز در دوران سالمندی می‌شود. نویسنده: جمالی
منبع :http://www.2rna.com/archives/006828.php

/ 0 نظر / 18 بازدید