تحصیلات به کمک حافظه ء سالمندان نمی آید

بزرگسالان 70 ساله به بالا که دارای تحصیلات عالی هستند بیش از همسالان خود که دارای تحصیلات نیستند دچار فراموشی واژه ها می شوند .

منبع :http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-01/uosc-edn010907.php

/ 0 نظر / 27 بازدید