خواب حافظه را افزايش ميدهد

محققين به کشف تازه ای در مورد تاثير خواب بر حافظه دست يافتند .طبق اين پژوهش خواب کمک ميکند به افزايش ظرفيت ياداوری مطالب در مغز .و تاثير ويژه ای دارد بر به ياد سپاری واژه های دو بخشی مخصوصا اگر خواب بين يادگيری و تست زدن اتفاق بيافتد .جالب اينکه حافظه وقتی قدرتمند تر ميشود که با مطالب چالش برانگيز در گير باشد .

 

منبع :http://psychcentral.com/news/2006/07/11/sleep-improves-memory/#more-84

/ 0 نظر / 23 بازدید